Nam Kỳ Tuần Báo

Trở về Kho Sách Xưa    Trở về Nhà Kho Quán Ven Đường
Chủ kho: Huỳnh Chiếu Đẳng, email

Quí khách vào quán không bị đ̣i hỏi ghi tên hay ghi lư lịch nên không cần lo HTTP:// hay HTTPS://

Đồng Nai Văn Tập

Văn Hóa Nguyệt San

Nhật Báo Quyết Tiến

   

An Hà Nhựt Báo

Nam Phong Tạp Chí

Nhật Báo Ḥa B́nh

Nhật Báo Thời Luận

Phụ Nữ Tân Văn

Bách Khoa Tạp Chí

Nhật báo Cấp Tiến

Nhật Báo Ngôn Luận

Nhật Báo Tiền Tuyến

Tiền Việt Nam ngày xưa

Đông Pháp Thời Báo

Nhật Báo Chính Luận

Nhât Báo Sóng Thần

Nhật Báo Tiếng Dân

Tuần Báo Phong Hóa

Lục Tỉnh Tân Văn

Nhật Báo Đuốc Nhà Nam

Nhật Báo Thần Chung

Nông Cổ Mín Đàm

 Nam Ky Tuan Bao

From: Hung Vo <hungpvo
Sent: Sunday, August 20, 2023 7:25 SA
To: Đẳng Huỳnh Chiếu <huy017@juno.com>
Subject: Nam Kỳ tuần báo

Kính thưa Thầy,
Em nhờ thầy phổ biến 80 số báo NKTB do ông Hồ Biểu Chánh làm tổng lư phát hành trong những năm 1942-1944. Đây là những số báo NKTB duy nhất em t́m và mượn được ở Harvard Yenching Library, với hai tập báo ai in lại vả đóng b́a cứng. Báo in thành sách nhưng không cho biết ai chủ biên và nhà in nào, không có tên tuổi và giấy phép. Không hiểu ai làm chuyện in lại này mà không phổ biến bản PDF họ chụp lại lúc đầu. V́ kỷ thuật chụp và in lại quá tệ, nên bản PDF em gởi cho thầy cũng không khá hơn. Về nội dung, theo lời “Kính cáo đồng nhơn” trong số 1 th́ tờ báo có chiều hướng thân Pháp. Nhưng qua các bài vở khác, th́ em thấy c̣ nhiều nét đặc sắc - phổ biến về văn hoá, tin tức giống như tờ bán nguyệt san Phổ Thông của ông Nguyễn Vỹ vào ba thập niên 1950 -1970. Nếu muốn so sánh, có lẽ em sẽ phải gởi thây để phổ biến bộ Đại Việt tập chí (1918, 1942 - 1944) cũng do ông Hồ Biểu Chánh làm chủ.

Kính chúc thầy cô có ngày Chủ nhật thư thả. Ngoài trời mưa băo lớn, chắc thầy nên tránh đừng đi đâu dể có th́ giờ upload các số báo này.
Em Hùng
 

 
 

Nam_Ky_Tuan_Bao_01 03SEP1942.pdf        5042

Nam_Ky_Tuan_Bao_02 10SEP1942.pdf        5492

Nam_Ky_Tuan_Bao_03 17SEP1942.pdf        5964

Nam_Ky_Tuan_Bao_04 24SEP1942.pdf        5517

Nam_Ky_Tuan_Bao_05 01OCT1942.pdf       5704

Nam_Ky_Tuan_Bao_07 15 OCT1942.pdf 5775

Nam_Ky_Tuan_Bao_08 22 OCT1942.pdf 5483

Nam_Ky_Tuan_Bao_09 29OCT1942.pdf       5692

Nam_Ky_Tuan_Bao_10 05NOV1942.pdf       6252

Nam_Ky_Tuan_Bao_11 12NOV1942.pdf       6822

Nam_Ky_Tuan_Bao_12 19NOV1942.pdf       6483

Nam_Ky_Tuan_Bao_13 26NOV1942.pdf       7355

Nam_Ky_Tuan_Bao_14 03DEC1942.pdf       6725

Nam_Ky_Tuan_Bao_16 17DEC1942.pdf       6992

Nam_Ky_Tuan_Bao_17 24DEC1942.pdf       6479

Nam_Ky_Tuan_Bao_18 31DEC1942.pdf       7111

Nam_Ky_Tuan_Bao_19 07JAN1943.pdf        7321

Nam_Ky_Tuan_Bao_20 14JAN1943.pdf        7811

Nam_Ky_Tuan_Bao_21 21JAN1943.pdf        7607

Nam_Ky_Tuan_Bao_22 28JAN1943.pdf        13897

Nam_Ky_Tuan_Bao_23 18FEB1943.pdf        9469

Nam_Ky_Tuan_Bao_25 04MAR1943.pdf      9945

Nam_Ky_Tuan_Bao_26 11MAR1943.pdf      4669

Nam_Ky_Tuan_Bao_27 19MAR1943.pdf      4972

Nam_Ky_Tuan_Bao_28 26MAR1943.pdf      4952

Nam_Ky_Tuan_Bao_29 01APR1943.pdf        4190

Nam_Ky_Tuan_Bao_30 08APR1943.pdf        4219

Nam_Ky_Tuan_Bao_31 15APR1943.pdf        4230

Nam_Ky_Tuan_Bao_32 22APR1943.pdf        4132

Nam_Ky_Tuan_Bao_33 29APR1943.pdf        3646

Nam_Ky_Tuan_Bao_34 06MAY1943.pdf      3999

Nam_Ky_Tuan_Bao_35 13MAY1943.pdf      4038

Nam_Ky_Tuan_Bao_36 20MAY1943.pdf      4491

Nam_Ky_Tuan_Bao_37 27MAY1943.pdf      4575

Nam_Ky_Tuan_Bao_38 03JUN1943.pdf        4457

Nam_Ky_Tuan_Bao_39 10JUN1943.pdf        4080

Nam_Ky_Tuan_Bao_40 17JUN1943.pdf        4375

Nam_Ky_Tuan_Bao_41 26JUN1943.pdf        9271

Nam_Ky_Tuan_Bao_42 08JUL1943.pdf        3954

Nam_Ky_Tuan_Bao_43 15JUL1943.pdf        2223

Nam_Ky_Tuan_Bao_44 22JUL1943.pdf        4526

Nam_Ky_Tuan_Bao_45 29JUL1943.pdf        4167

Nam_Ky_Tuan_Bao_46 05AUG1943.pdf       4484

Nam_Ky_Tuan_Bao_47 12AUG1943.pdf       4237

Nam_Ky_Tuan_Bao_48 19AUG1943.pdf       4093

Nam_Ky_Tuan_Bao_49 26AUG1943.pdf       4148

Nam_Ky_Tuan_Bao_50 02SEP1943.pdf        4444

Nam_Ky_Tuan_Bao_51 09SEP1943.pdf        3957

Nam_Ky_Tuan_Bao_52 16SEP1943.pdf        4247

Nam_Ky_Tuan_Bao_53 23SEP1943.pdf        4436

Nam_Ky_Tuan_Bao_54 30SEP1943.pdf        4016

Nam_Ky_Tuan_Bao_55 07OCT1943.pdf       3824

Nam_Ky_Tuan_Bao_56 14OCT1943.pdf       4200

Nam_Ky_Tuan_Bao_57 21OCT1943.pdf       4014

Nam_Ky_Tuan_Bao_58 28OCT1943.pdf       4305

Nam_Ky_Tuan_Bao_60 11NOV1943.pdf       4188

Nam_Ky_Tuan_Bao_61 18NOV1943.pdf       4001

Nam_Ky_Tuan_Bao_62 25NOV1943.pdf       4453

Nam_Ky_Tuan_Bao_63 02DEC1943.pdf       4056

Nam_Ky_Tuan_Bao_64 09DEC1943.pdf       4166

Nam_Ky_Tuan_Bao_65 16DEC1943.pdf       4544

Nam_Ky_Tuan_Bao_66 23DEC1943.pdf       4695

Nam_Ky_Tuan_Bao_67 30DEC1943.pdf       4682

Nam_Ky_Tuan_Bao_68 06JAN1944.pdf        5207

Nam_Ky_Tuan_Bao_69 13JAN1944.pdf        9328

Nam_Ky_Tuan_Bao_70 10FEB1944.pdf        4895

Nam_Ky_Tuan_Bao_71 17FEB1944.pdf        4301

Nam_Ky_Tuan_Bao_72 24FEB1944.pdf        4431

Nam_Ky_Tuan_Bao_73 02MAR1944.pdf      4406

Nam_Ky_Tuan_Bao_74 09MAR1944.pdf      4320

Nam_Ky_Tuan_Bao_75 16MAR1944.pdf      4631

Nam_Ky_Tuan_Bao_76 23MAR1944.pdf      4411

Nam_Ky_Tuan_Bao_77 30MAR1944.pdf      4129

Nam_Ky_Tuan_Bao_78 06APR1944.pdf        4009

Nam_Ky_Tuan_Bao_79 13APR1944.pdf        4103

Nam_Ky_Tuan_Bao_80 20APR1944.pdf        3966

Nam_Ky_Tuan_Bao_81 27APR1944.pdf        3761

Nam_Ky_Tuan_Bao_82 04MAY1944.pdf      3561

Nam_Ky_Tuan_Bao_83 11MAY1944.pdf      3939

Nam_Ky_Tuan_Bao_85 8_15JUN1944.pdf    3369

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: Con số màu đen phía sau là dộ lớn tính bằng KB.
Quí khách vào quán không đ̣i hỏi ghi tên hay lư lịch nên không cần lo HTTP://

C̣n rất nhiều sẽ post dần xin quí khách ghé lại