TRANG NHÀ  |  SINH HOẠT  |  THẦY XƯA BẠN CŨ |  HÌNH ẢNH  |  NHẠC -THƠ BÀI VIẾT ĐỀ TÀI ĐA DẠNG | BẢN TIN

 TIN VUI  |  BAN CHẤP HÀNH -LIÊN LẠC  |  TIN BUON TRANG WEB BẠN  

Lượt người vào xem:

************

 

Tin buồn

 

GS TRẦN QUANG MINH

Cựu học sinh Lycée Jean-Jacques Rousseau (Saigon)

Cựu sinh viên Triết 1 Đại Học Sư Phạm / Viện Đại Học Đà Lạt

Cựu giáo sư Trung học Nguyễn Đình Chiểu (Mỹ Tho)

Cựu Giám Học Trường Trung Học Nguyễn Đình Chiểu Mỹ Tho

Cựu Phụ tá Chánh Sở Học Chánh Định Tường

Cựu Hội Trưởng Hội Ái Hữu Nguyễn Đình Chiểu & Lê Ngọc Hân (Nam California)

Cựu Sáng Lập Viên Trang Mạng Nam Kỳ Lục Tỉnh

Vừa vĩnh viễn giã ra đi ngày 09 tháng 10 năm 2020

Tại San Diego (California) Hoa Kỳ
 

----------

Trang web Tưởng Nhớ Giáo Sư Trần Quang Minh
 

Trang web Vĩnh Biệt bạn Trần Quang Minh của Giáo Sư Lâm Văn Bé
 

Bạn Trần Quang Minh - Hội Cựu Sinh Viên Viện Đại Học Đà Lạt
 

 

Trang web Tưởng Nhớ Giáo Sư Trần Quang Minh

 

 

NS Xuân Canh Tý Lê Ngọc Hân Nguyễn Đình Chiểu 2020 Âu Châu
 

 

 

 

Hình kỷ niệm Đại Hội 2018 do ký giả Vương Huê chụp

 

Tân Niên Hội Ngộ (3-3-2018) (<--click)

 

 

 

 

 

Hình Kỷ Niệm
Đại Hội thường năm 2017

 

Bản tương trình của Phóng Viên Hoàng Thuỵ Văn


Video Dại Hội Thường Niên năm 2017 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập
trường Nữ Trung Học Lê Ngôc Hân Mỹ Tho (Phần Khai Mạc)

 

Mùa Thu Cánh Nâu (Vũ Quốc Thông_BCVA)

 

Video Phần Văn Nghệ: Ban AVT (BCVA)

 

Nước Non Ngàn Dậm Ra Đi (Ngọc Quỳnh_Gia Long)

 

Video phần văn nghệ Trả Lại Em Yeu

 

----------------------

 

Hình ảnh buổi hop mặt & phát hành Đặc San Kỷ Niệm 60 Năm
ngày thành lập trường Nữ Trung học Lê Ngọc Hân - Mytho (tại Úc Châu)

Click ngày hàng link trên để xem hình
 

Click tấm ảnh để đọc tiếp

 

Hình kỷ niệm Tân Xuân Hội Ngộ 2017

 

 

Đặc San HỘI NGỘ TRÙNG DƯƠNG Hội ái hữu NĐCLNH MT- Úc châu
Xin click link trên hay click tấm ảnh để đọc

 

 

Xin click tấm ảnh trên để đọc hay download Nội San Đinh Dậu
của
Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Lê Ngọc Hân & Nguyễn Đình Chiểu MỹTho-Âu Châu
Xuân Đinh Dậu 2017 - Nôi San 23

 

 

Click tấm ảnh trên để xem hay download

 

Phái đoàn Hội Ái Hữu CHS Nguyễn Đình Chiểu-Lê Ngọc Hân
và Đồng Hương Mỹ Tho Nam California đi dự Đại Hội ổ Úc Châu

Xin click tấm ảnh để xem

=========

 

Hình Kỷ Niệm 20 năm ngày thành lập Hội         

 

Hình Kỷ Niệm 20 năm ngày thành lập Hội

 

==========

-------------------


Ban Chấp Hành Họp Mặt Tân Niên 2016

Click tấm ảnh trên để xem tiếp

 

=============

 

 

===============

 

 

Thăm Cô Diệu Thông
Thực tế cuối đời... (<-click)
Sydney 17.11.2015

 

==================

 

Hình ảnh kỷ niệm Họp Mặt Hè 2015

Video tài tử: Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh trường Trung Học
Nguyễn Đình Chiểu - Lê Ngọc Hân và Đồng Hương Mytho Họp Mặt Hè 2015

 

Hình ảnh kỷ niệm Họp Mặt Hè 2015

 

Hội nhà trên TV địa phương Phần 1  (<- click)   (Phần 2)  (<--click)

 

Xin click ngay tấm ảnh  để xem tiếp,

 

 

Hình Kỷ Niệm Đại Hội 2014
Xin click ngay hàng chữ xanh trên để xem ảnh

Hình Kỷ Niệm Đại Hội 2014
Xin click ngay hàng chữ xanh trên để xem ảnh

 Đặc San 2014
Xin click ngay hàng chữ xanh trên để đọc hay save về computer nhà

 

 

*************

Video: Vài nét về Đại Hội Thế Giới Lần thứ nhất (28-Sep-2014)
Xin click ngay hàng chữ xanh trên để xem video.

*************

Hình Kỷ Niệm Họp Mặt Tiền Đại Hội 2014
Xin click ngay hàng chữ xanh trên để xem ảnh

*************

Văn Nghệ: Vọng Cổ Thoại Khanh Châu Tuấn (<-click hàng chữ xanh để xem video) Cô Thanh Tâm ca (28-Sep-2014). Video:HCD

Video: Tế Lễ Tiền Vãng (Theo nghi thức Đình Điều Hòa Mỹ Tho) (<-click hàng chữ xanh để xem video)

Văn nghệ: Một màn vũ do học sinh NDC-LNH thể hệ thứ ba trình diễn. Video:HCD
Phần 1----- Phần 2 (<-click hàng chữ xanh để xem video)

*******************

9-Feb-2014

Hình ảnh buổi Hợp Mặt Tân Niên của Hội ngày 9-02-2014<--click để xem

tan nien

Có thể click ngay tấm ảnh để vào xem hình

 

3-Jan-2014
Bản tin Đón Tết Giáp Ngọ 2014 của Hội Ái Hữu NDC-LNH Mỹ Tho Úc Châu < --click

Ni San Xuân Giáp Ng 2014 ca Hi Ái Hu NDC-LNH M Tho Âu Châu < --click

 

Hình ảnh Hội bạn: Hội Ái Hữu Bến Tre-Kiến Hòa hop mặt 19-Jan-2014 < --click

 

ben tre

Xin click tm nh hay link trên đ

14-Oct-2013: Đặc San NDC-LNH-2013 < -- click

Hình ảnh ngày Tân Niên 17 thánh 2 năm 2013 <== click để xem
Mời quí vị click ngay link nầy để xem trên 100 hình ảnh chụp ngày Họp mặt Tân Niên và ra mắt Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 1012-2014

10-Feb-2013: Trên 60 chương trình cổ nhạc
<-- click của soạn giả Nguyễn Phương trên đài RFA

2-Feb-2013: Bài ca của Hội Cựu Học Sinh Mỹ Tho Lê Dinh

************

Thơ từ xin gởi vể:
Hội Ái Hữu cựu Học Sinh NDC-LNH và Đồng Hương Mỹ Tho
4617  W. Walkins Way, Santa Ana,  CA 92704

Email cho hội: email@ndclnh-mytho-usa.org  Email đến Hội Trưởng:  hieuvo48@gmail.com

 Trang web đang xây, xin quí vị thứ lỗi cho những điều lượm thượm và thiếu sót.