TRANG NHÀ  |  SINH HOẠT  |  THẦY XƯA BẠN CŨ  H̀NH ẢNH  |  AUDIOBOOK - NHẠC -THƠ |  BÀI VIẾT ĐỀ TÀI ĐA DẠNG | BẢN TIN

 T̀M BẠN CŨ  |  BAN CHẤP HÀNH -LIÊN LẠC  |  TIN BUON TRANG WEB BẠN  |  SOFTWARE THÔNG DỤNG | CHUYỆN VUI |

From: Nguyen Nguyet <nnguyet1@gmail.com>
Date: 2013/11/23
Subject: Re: T́m Bạn TH Lê Ngọc Hân 1963-1970
To: Cc: huynh huong <huynhhuongmytho@gmail.com

Chào các anh chị,

Kim Nguyệt học ở Lê Ngọc Hân từ 1963-1970. Cùng lúc Knguyet cũng có học thêm với các bạn ở Nguyễn Đ́nh Chiểu. Bây giờ th́ mọi người phân tán khắp nơi, về My Tho cũng không c̣n gặp ai. Lúc qua Mỹ, thăm các nơi có nhiều người VN, em rất mong bất chợt gặp lại các bạn quen ở Mytho. Sis Thịnh cho biết bên Cali có hội ái hữu cựu học sinh Lê Ngọc Hân, Nguyễn Đ́nh Chiểu, biết đâu thành viên của hội này có bạn của Kim Nguyệt. Nếu được xin các anh chị cho em xin list của các thành viên này nhe. (nếu có năm sinh và năm học ở MT th́ rất tốt).

Chúc các anh chị nhiều sức khoẻ.

Thân ái,

 

 

Thời gian qua hơn 55 năm vật đổi sao dời, chúng ta có mặt khắp bốn phương trời và cũng có các bạn không c̣n nữa.
Nay nh́n lại tuổi hạc đă cao nhưng t́nh bằng hữu chúng ta không bao giờ phai nhạt theo năm tháng v́ thế Mỹ Hạnh
xin chuyển đến các bạn những h́nh ảnh thời áo trắng để t́m lại những ngày hạnh phúc thơ ngây của tuổi trẻ.
Mong các bạn có tên hay không có tên xin liên lạc với LƯ Mỹ Hạnh theo địa chỉ :
mjcav2012@gmail.com


Mỹ Hạnh, Nguyễn Ánh Tuyết (tiệm văi Kim Điền), Hồ thị Anh


Cúc,             Bích Vân (con cô giáo Bạch)


Cảnh                                                        Lê thị Yến


Đức, Bảo, Mai, Hương, Cúc, Ánh Tuyết (vựa cua)


Mai                                                               Quế                     Trần Thanh Hà


Mănh,            Hường,            Nhơn

 


Phương Lan, Trần thị Mănh, Kim Anh, Cúc