| TRANG CHÁNH  |  SINH HOẠT  |  CHUYỆN XƯA  |  THẦY XƯA BẠN CŨ  H̀NH ẢNH  |  ÂM THANH  BÀI VIẾT ĐỀ TÀI ĐA DẠNG  | GIÁO SƯ VÀ NHÂN VIÊN

 T̀M BẠN CŨ | TIN VUI TIN BUON TRANG WEB BẠN  |  BAN CHẤP HÀNH  |   NHẮN TIN  | SOFTWARE THÔNG DỤNG | CHUYỆN VUI |
 

 

 

Nhắn tin 1

Kính xin quí bạn là Cựu Học Sinh, Giáo Sư hay Nhân Viên trường Trung Học Nguyễn Đ́nh Chiểu và Lê Ngọc Hân c̣n giữ h́nh ảnh ngày xưa hay có bài viết về nhà trường xin gởi cho chúng tôi xin để bỏ vào đây để trang nhà càng ngày càng thêm phong phú.

 

  
Nhắn tin 2

Chúng tôi đang thành lập danh sách giáo sư và nhân viên của hai trường Trung Học Nguyện Đ́nh Chiều và Lê Ngọc Hân để post vào trang nhà. Quí vị nào c̣n giữ dù ít hay nhiều xin cho chúng tôi xin.  

Xin gởi qua email đến

huy017@gmail.com

hay
huynhhuongmytho@gmail.com