| TRANG CHÁNH  |  SINH HOẠT  |  BẢN TIN XƯA  |  THẦY XƯA BẠN CŨ  H̀NH ẢNH  |  ÂM THANH - NHẠC |  BÀI VIẾT ĐỀ TÀI ĐA DẠNG  | GIÁO SƯ VÀ NHÂN VIÊN

 T̀M BẠN CŨ | TIN VUI TIN BUON TRANG WEB BẠN  |  BAN CHẤP HÀNH -LIÊN LẠC  |  SOFTWARE THÔNG DỤNG | CHUYỆN VUI |

 

Kính xin quí bạn Giáo Sư, Nhân Viên, Cựu Học Sinh cũng nhứ quí bạn người Mỹ Tho, thân hữu Mỹ Tho
cung cấp cho chúng tôi h́nh ảnh tài liệu bài viết để trang nhà chúng ta càng ngày càng thêm phong phú.
 
Danh sách Ban Giáo Sư và Nhân Viên của trướng Lê Ngọc Hân thiếu hai vị:
Giáo sư Việt dạy Việt Văn ban C và Giáo sư Đặng Vũ Mai dạy Toán

=================================================================

 

Những ảnh nầy scan không được đẹp, quí bạn nào có Đặc San 2003 xin vui ḷng scan giúp

 

free hit counters