Video Gp Nhặt Đy đ

Kho video gp nhặt của Qun Ven Đường

Qu khch l người thứ:

Web
Analytics

Ba Tu lm trứng giả nhanh như my (28-Apr-2018)

Chuyện di cell phpne 28-Apr-2018

Qu xệ 28-Apr-2018

Người Đẹp v Kỷ thuật mới 24-Mar-2018

Người đẹp _ Chảnh  10-Mar-2018

Mưa đ _ Đất chuồi (7-Mar-2018)

Người xưa va người thơi nay sợ hải "thần linh"  (28-Feb-2018)

Người đẹp nguy hiểm qu (<= click để xem video)

Cầu nguyện ngay trn đường rầy xe điện, đm xe vo đm đng ở New York 2017 <= click để xem video

Đường đng băng, đất chuồi <= click để xem video

Video vui cười <= click để xem video

Khng phải ảo thuật đu, chớ c lầm

Giải thch sao đy? (xin gp về huy017@juno.com)

Những con th dễ thương

Thử trộm cắp tại Singapore

Ngy xui

Knh mời qu khch trở lại, cn nhiều sẽ post từ từ