Ảnh VN một thời khói lửa 5 (bản nháp)

Thumbnail Image Table
43_ Viet -Trung_the-sino-vietnam-friendship-bridge-in-hekou---cu-hu-ngh-vit-trung-qua-sng-nm-thi-trn-bin-gii-hai-nc-nm-1978.jpg
Size (KB)  :  700 KB
43_Press_inspecting-house-shelled-by-vc-tan-son-nhut.jpg
Size (KB)  :  358 KB
43_riots-in-saigon-1963.jpg
Size (KB)  :  358 KB
44_ Viet -Trung_ti-c-cc-k-man-r-ca-bn-trung-quc-xm-lc--x-vinh-quang-cao-bng---nhn-dn-s-9057-27-thng-ba-1979.jpg
Size (KB)  :  982 KB
44_Press_it-once-was-his-home---saigon.jpg
Size (KB)  :  302 KB
44_riots-in-saigon-1963.jpg
Size (KB)  :  331 KB
45_ Viet -Trung_time-cover-feb-05-1979-teng-comes-calling-of-teng-hsiao-pin.jpg
Size (KB)  :  167 KB
45_Press_leatherneck-wheels-into-combat-hue.jpg
Size (KB)  :  426 KB
45_riots-in-saigon-1963.jpg
Size (KB)  :  819 KB
46_ Viet -Trung_time-cover-mar-05-1979-communists-at-war-re-hostilities-between-china-and-vietna.jpg
Size (KB)  :  599 KB
46_Press_left-behind-by-viet-cong---gia-dinh.jpg
Size (KB)  :  394 KB
46_saigon-1969---photo-by-larsdh---trin-lm-iu-khc-ca-qun-i-trn-cng-vin-ng-a.jpg
Size (KB)  :  7,661 KB
47_ Viet -Trung_u195712.jpg
Size (KB)  :  484 KB
47_Press_machine-gun-viet-cong-in-saigon.jpg
Size (KB)  :  356 KB
47_saigon-1975---b-i-bc-vit-tin-vo-saigon-sng-30-4-1975.jpg
Size (KB)  :  323 KB
48_ Viet -Trung_r-1979.jpg
Size (KB)  :  913 KB
48_Press_makeshift-ambulance-saigon.jpg
Size (KB)  :  403 KB
48_saigon-1975---b-i-bv-tin-vo-saigon-qua-ng-th-ngh.jpg
Size (KB)  :  464 KB
49_ Viet -Trung_1979---mt-tinh-mng-chin-thng-trc-nh-ht-ln-h-ni.jpg
Size (KB)  :  2,030 KB
49_Press_marine-advances-through-broken-part-of-wall.jpg
Size (KB)  :  644 KB
49_saigon-28-4-1975---ngi-t-nn-tin-v-th--saigon-trn-xa-l-bin-ha.jpg
Size (KB)  :  1,041 KB
50_ Viet -Trung_1979---mt-tinh-mng-chin-thng.jpg
Size (KB)  :  1,442 KB
50_Press_marine-blasts-enemy-with-bazooka-hue.jpg
Size (KB)  :  457 KB
50_saigon-august-1964---photo-by-francois-sully.jpg
Size (KB)  :  447 KB
Pages:     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15