Kính thưa quí vị đây là hình ảnh (dùng để save và in) tang lễ
Giáo Sư Nguyễn Mạnh Cẩm

 

Ghi chú: Hình nầy được post lên với tính cách riêng tư, chỉ những người trong gia đình và thân hữu mới có address để vào xem.
Tất cả hình ảnh nơi đây do Huỳnh Chiếu Đẳng chụp sắp xếp theo thứ tự thời gian. Sẽ thêm hình hay thay đổi trong tuơng lai.
Quí vị có thể right click ngay tấm ảnh và click save image as (hay tương tợ) để save hình vào computer nhà.

Hình ảnh không ngay ngắn vì post lên để quí vị save và in nếu cần
Trang hình ngay ngắn nằm nơi đây <- click