Hình Kỷ Niệm Ngày Tiền Đại Hội NDC-LNH-MYTHO Nam Cali

Đây là hình chụp kỷ niệm, hiện chẳng chi hay, nhưng vài năm sau có khi rất quí cho chúng ta
Hình sắp theo thứ tự tình cờ, do Huỳnh Chiếu Đẳng và Phạm Minh Đức chụp.

DSC03477.jpg

DSC03560.jpg

DSC03479.jpg

DSC03480.jpg

DSC03481.jpg

DSC03482.jpg

DSC03484.jpg


DSC03485.jpg


DSC03486.jpg

DSC03487.jpg

DSC03488.jpg

DSC03489.jpg


DSC03475.jpg

DSC03491.jpg

DSC03493.jpg

DSC03494.jpg

DSC03496.jpg

DSC03497.jpg

DSC03498.jpg

DSC03499.jpg


DSC03500.jpg

DSC03502.jpg

DSC03503.jpg

DSC03504.jpg


DSC03505.jpg

DSC03507.jpg

 

DSC03510.jpg

DSC03511.jpg


DSC03512.jpg


DSC03513.jpg


DSC03514.jpg


DSC03517.jpg


DSC03518.jpg


DSC03519.jpg


DSC03520.jpg


DSC03521.jpg


DSC03522.jpg


DSC03523.jpg


DSC03526.jpg


DSC03527.jpg

DSC03528.jpg


DSC03529.jpg


DSC03530.jpg

DSC03508.jpg

DSC03509.jpg


DSC03531.jpg


DSC03532.jpg


DSC03533.jpg


DSC03535.jpg


DSC03536.jpg


DSC03537.jpg


DSC03538.jpg


DSC03540.jpg

DSC03542.jpg


DSC03545.jpg


DSC03546.jpg


DSC03547.jpg


DSC03548.jpg


DSC03550.jpg


DSC03553.jpg


DSC03555.jpg


DSC03556.jpg


DSC03557.jpgDSC03561.jpg


DSC03562.jpg


DSC03563.jpg


DSC03567.jpg


DSC03569.jpg


DSC03571.jpg


DSC03572.jpg


DSC03573.jpg


DSC03574.jpg


DSC03576.jpg


DSC03577.jpg

IMG_3068.jpg

************

Dưới đây là hình do thân hữu NDC-LNH chụp

 

***************

Những tấm ảnh dưới đây do anh Phạm Minh Đức chụp

IMG_3984.jpg

IMG_3989.jpg

IMG_3994.jpg

IMG_3996.jpg

IMG_4004.jpg

IMG_4008.jpg

IMG_4017.jpg

IMG_4019.jpg

IMG_4020.jpg

IMG_4021.jpg

IMG_4028.jpg

IMG_4033.jpg

IMG_4037.jpg

IMG_4039.jpg

IMG_4052.jpg

IMG_4054.jpg

IMG_4060.jpg

IMG_4064.jpg

IMG_4067.jpg

IMG_4075.jpg

IMG_4076.jpg

IMG_4078.jpg

IMG_4080.jpg

IMG_4084.jpg

IMG_4087.jpg

IMG_4088.jpg

IMG_4092.jpg

Video: Vài nét về Đại Hội Thế Giới Lần thứ nhất (28-Sep-2014)
Xin click ngay hàng chữ xanh trên để xem video.

Văn Nghệ: Vọng Cổ Thoại Khanh Châu Tuấn (<-click hàng chữ xanh để xem video)
Cô Thanh Tâm ca (28-Sep-2014). Video:HCD

Video: Tế Lễ Tiền Vãng (Theo nghi thức Đình Điều Hòa Mỹ Tho) (<-click hàng chữ xanh để xem video)

Văn nghệ: Một màn vũ do học sinh NDC-LNH thể hệ thứ ba trình diễn. Video:HCD
Phần 1----- Phần 2 (<-click hàng chữ xanh để xem video)