Hình Kỷ Niệm Đại Hội NDC-LNH-MYTHO CA - USA

Đây là hình chụp kỷ niệm, hiện chẳng chi hay, nhưng vài năm sau có khi rất quí cho chúng ta
Hình sắp theo thứ tự tình cờ, do Huỳnh Chiếu Đẳng, Dược Sĩ Trần Đắc Thọ và Phạm Minh Đức chụp.


logo

DSC03815.jpg

Vì số ảnh quá nhiều quí bạn có thề click vào link bên dưới để tìm từng nhóm

1. Huỳnh Chiếu Đẳng chụp 2. Trần đắc Thọ chụp 3. Phạm Minh Đức chụp 4. Hoàng Anh Lam Mỹ chụp

Hình kỷ niệm ngày Tiền Đại Hội

 

DSC03622.jpg

DSC03658.jpg

DSC03626.jpg

DSC03660.jpg

DSC03738.jpg

DSC03635.jpg

DSC03627.jpg

DSC03614.jpg

DSC03628.jpg

DSC03629.jpg

DSC03630.jpg

DSC03632.jpg

DSC03633.jpg

DSC03634.jpg

 

DSC03636.jpg

DSC03638.jpg

 

DSC03646.jpg

DSC03649.jpg

DSC03654.jpg

DSC03734.jpg

DSC03664.jpg

DSC03665.jpg

DSC03666.jpg

DSC03671.jpg\

Kính thưa quí bạn, trong đây có nhiều hình tương tợ nhau, vì chụp đám đông nên tôi vẫn post vào để tùy quí bạn chọn.

DSC03672.jpg

DSC03677.jpg

DSC03682.jpg

DSC03683.jpg

DSC03684.jpg

DSC03685.jpg

DSC03686.jpg

DSC03687.jpg

DSC03688.jpg

DSC03698.jpg

DSC03699.jpg

DSC03700.jpg

DSC03701.jpg

DSC03702.jpg

DSC03705.jpg

DSC03706.jpg

DSC03707.jpg

DSC03708.jpg

DSC03710.jpg

DSC03711.jpg

DSC03712.jpg

DSC03713.jpg

DSC03714.jpg

DSC03715.jpg

DSC03716.jpg

DSC03717.jpg

DSC03718.jpg

DSC03719.jpg

DSC03720.jpg

DSC03721.jpg

DSC03722.jpg

DSC03723.jpg

DSC03724.jpg

DSC03725.jpg

DSC03726.jpg

DSC03727.jpg

DSC03728.jpg

DSC03619.jpg

DSC03730.jpg

DSC03732.jpg

DSC03733.jpg

 

 

DSC03739.jpg

Trở về mục lục

DSC03740.jpg

DSC03742.jpg

DSC03743.jpg

DSC03744.jpg

DSC03745.jpg

DSC03751.jpg

DSC03753.jpg

DSC03755.jpg

DSC03760.jpg

DSC03764.jpg

DSC03765.jpg

DSC03768.jpg

DSC03769.jpg

DSC03770.jpg

DSC03771.jpg

DSC03775.jpg

DSC03776.jpg

DSC03778.jpg

DSC03781.jpg

Trở về mục lục

DSC03784.jpg

DSC03792.jpg

 

DSC03793.jpg

 

DSC03799.jpg

DSC03804.jpg

DSC03805.jpg

DSC03807.jpg

DSC03808.jpg

DSC03813.jpg

Trở về mục lục

********************
Dưới đây là hình do anh Dược Sĩ Trần Đắc Thọ chụp

TDT_3552.jpg

TDT_3553.jpg

TDT_3554.jpg

TDT_3555.jpg

TDT_3556.jpg

TDT_3557.jpg

TDT_3558.jpg

TDT_3559.jpg

TDT_3560.jpg

TDT_3561.jpg

TDT_3562.jpg

Trở về mục lục

TDT_3563.jpg

TDT_3564.jpg

TDT_3565.jpg

TDT_3566.jpg

TDT_3567.jpg

TDT_3568.jpg

TDT_3569.jpg

TDT_3570.jpg

TDT_3571.jpg

TDT_3572.jpg

TDT_3573.jpg

TDT_3574.jpg

TDT_3575.jpg

TDT_3576.jpg

TDT_3577.jpg

TDT_3578.jpg

TDT_3579.jpg

TDT_3580.jpg

TDT_3581.jpg

TDT_3582.jpg

TDT_3583.jpg

TDT_3584.jpg

TDT_3585.jpg

TDT_3586.jpg

TDT_3587.jpg

TDT_3588.jpg

TDT_3589.jpg

TDT_3590.jpg

TDT_3591.jpg

TDT_3592.jpg

TDT_3593.jpg

TDT_3594.jpg

TDT_3595.jpg

TDT_3596.jpg

TDT_3597.jpg

TDT_3598.jpg

TDT_3599.jpg

TDT_3600.jpg

TDT_3601.jpg

 

TDT_3602.jpg

TDT_3603.jpg

TDT_3604.jpg

TDT_3605.jpg

TDT_3606.jpg

TDT_3607.jpg

TDT_3608.jpg

TDT_3609.jpg

TDT_3610.jpg

TDT_3611.jpg

TDT_3612.jpg

TDT_3613.jpg

TDT_3614.jpg

TDT_3615.jpg

TDT_3616.jpg

TDT_3617.jpg

TDT_3618.jpg

TDT_3619.jpg

TDT_3620.jpg

TDT_3621.jpg

TDT_3622.jpg

TDT_3623.jpg

TDT_3624.jpg

TDT_3625.jpg

TDT_3626.jpg

TDT_3627.jpg

TDT_3628.jpg

TDT_3629.jpg

TDT_3630.jpg

TDT_3631.jpg

TDT_3632.jpg

TDT_3633.jpg

TDT_3634.jpg

TDT_3635.jpg

TDT_3636.jpg

TDT_3637.jpg

TDT_3638.jpg

TDT_3639.jpg

TDT_3640.jpg

TDT_3641.jpg

TDT_3642.jpg

TDT_3643.jpg

TDT_3644.jpg

TDT_3645.jpg

TDT_3646.jpg

TDT_3647.jpg

TDT_3648.jpg

TDT_3649.jpg

TDT_3650.jpg

TDT_3651.jpg

TDT_3652.jpg

TDT_3653.jpg

TDT_3654.jpg

TDT_3655.jpg

TDT_3656.jpg

TDT_3657.jpg

TDT_3658.jpg

TDT_3659.jpg

TDT_3660.jpg

TDT_3661.jpg

TDT_3662.jpg

TDT_3663.jpg

TDT_3664.jpg

TDT_3665.jpg

TDT_3666.jpg

TDT_3667.jpg

TDT_3668.jpg

TDT_3669.jpg

TDT_3670.jpg

TDT_3674.jpg

TDT_3675.jpg

TDT_3676.jpg

TDT_3677.jpg

TDT_3678.jpg

TDT_3679.jpg

TDT_3680.jpg

TDT_3681.jpg

TDT_3682.jpg

TDT_3683.jpg

TDT_3684.jpg

TDT_3685.jpg

TDT_3686.jpg

TDT_3687.jpg

TDT_3688.jpg

TDT_3689.jpg

TDT_3690.jpg

TDT_3693.jpg

TDT_3694.jpg

TDT_3695.jpg

1

2

2

22

222

22

22

222

2222

222

www

www

wwww

ww322

www

we2ewff

wefw

fwef

wefw

Trở về mục lục

f

 

wf

weg

weg

yegg

dg

ergeg

sdg

drger

ger

 

g

 

erger

g

dg

rg

dg

ger

ger

y

jv

nj

 

fj

fy

j

mgt

kxt

kjyjmj

gfmj

m

gj

gfj

fj

fjj

f

jf

gj

f

gjk

tyj

trjutr

j

trju

tr

tj

f

j

frtk

xc,l

c

,.ch

jk

g

kgf

k

yjk

kfx

k

x

yk

xf

yk

xfk

jx

fk

fyg

jkf

Trở về mục lục

yjkfr

x

k

x

fyjk

fr

j

yjk

fr

 

Video: Vài nét về Đại Hội Thế Giới Lần thứ nhất (28-Sep-2014)
Xin click ngay hàng chữ xanh trên để xem video.

Văn Nghệ: Vọng Cổ Thoại Khanh Châu Tuấn (<-click hàng chữ xanh để xem video)
Cô Thanh Tâm ca (28-Sep-2014). Video:HCD

Video: Tế Lễ Tiền Vãng (Theo nghi thức Đình Điều Hòa Mỹ Tho) (<-click hàng chữ xanh để xem video)

Văn nghệ: Một màn vũ do học sinh NDC-LNH thể hệ thứ ba trình diễn. Video:HCD
Phần 1----- Phần 2 (<-click hàng chữ xanh để xem video)

**************

Những tấm ảnh dưới đây do anh Phạm Minh Đức chụp

IMG_4115.jpg

IMG_4116.jpg

IMG_4117.jpg

IMG_4118.jpg

IMG_4120.jpg

IMG_4122.jpg

IMG_4125.jpg

IMG_4131.jpg

IMG_4132.jpg

IMG_4139.jpg

IMG_4141.jpg

IMG_4147.jpg

IMG_4149.jpg

IMG_4153.jpg

Trở về mục lục

IMG_4154.jpg

IMG_4156.jpg

IMG_4158.jpg

IMG_4160.jpg

IMG_4164.jpg

IMG_4168.jpg

IMG_4169.jpg

IMG_4171.jpg

IMG_4173.jpg

IMG_4174.jpg

IMG_4175.jpg

IMG_4176.jpg

IMG_4180.jpg

IMG_4184.jpg

IMG_4187.jpg

IMG_4194.jpg

IMG_4200.jpg

IMG_4203.jpg

IMG_4204.jpg

IMG_4207.jpg

IMG_4208.jpg

IMG_4212.jpg

IMG_4215.jpg

IMG_4219.jpg

IMG_4222.jpg

IMG_4227.jpg

IMG_4230.jpg

IMG_4234.jpg

IMG_4236.jpg

IMG_4240.jpg

IMG_4242.jpg

Trở về mục lục

IMG_4248.jpg

IMG_4249.jpg

IMG_4253.jpg

IMG_4255.jpg

IMG_4258.jpg

IMG_4261.jpg

IMG_4263.jpg

IMG_4266.jpg

IMG_4268.jpg

IMG_4271.jpg

IMG_4274.jpg

IMG_4275.jpg

IMG_4278.jpg

IMG_4280.jpg

IMG_4282.jpg

IMG_4283.jpg

IMG_4285.jpg

IMG_4286.jpg

IMG_4287.jpg

IMG_4290.jpg

IMG_4291.jpg

IMG_4293.jpg

IMG_4295.jpg

IMG_4297.jpg

IMG_4299.jpg

IMG_4300.jpg

IMG_4303.jpg

IMG_4305.jpg

IMG_4307.jpg

IMG_4310.jpg

IMG_4316.jpg

IMG_4321.jpg

IMG_4334.jpg

IMG_4338.jpg

IMG_4342.jpg

IMG_4347.jpg

IMG_4360.jpg

IMG_4362.jpg

IMG_4365.jpg

IMG_4378.jpg

IMG_4383.jpg

IMG_4386.jpg

IMG_4388.jpg

IMG_4391.jpg

IMG_4393.jpg

IMG_4394.jpg

IMG_4397.jpg

IMG_4399.jpg

IMG_4400.jpg

IMG_4403.jpg

IMG_4404.jpg

IMG_4406.jpg

IMG_4413.jpg

IMG_4415.jpg

IMG_4421.jpg

IMG_4426.jpg

IMG_4427.jpg

IMG_4429.jpg

IMG_4441.jpg

IMG_4450.jpg

IMG_4460.jpg

IMG_4464.jpg

IMG_4473.jpg

IMG_4475.jpg

IMG_4480.jpg

IMG_4484.jpg

IMG_4487.jpg

IMG_4495.jpg

IMG_4503.jpg

IMG_4505.jpg

IMG_4514.jpg

Trở về mục lục

IMG_4544.jpg

IMG_4550.jpg

IMG_4554.jpg

IMG_4555.jpg

IMG_4559.jpg

IMG_4565.jpg

IMG_4570.jpg

IMG_4572.jpg

IMG_4574.jpg

IMG_4575.jpg

IMG_4578.jpg

IMG_4582.jpg

IMG_4584.jpg

IMG_4586.jpg

IMG_4592.jpg

IMG_4594.jpg

************

Hình dưới đây do thân hữu tham dự chụp

image001.jpg

image003.jpg

image005.jpg

image007.jpg

 

image009.jpg

 

Xin gửi anh để vào Hội hình ảnh do thân hữu tham dự chụp.
Lý Mỹ Hạnh
Các hình dưới đây do Hoang-Anh Lam-My chụpDSCN7114.jpg

DSCN7115.jpg

DSCN7116.jpg

Trở về mục lục

DSCN7117.jpg

DSCN7118.jpg

DSCN7120.jpg

DSCN7121.jpg

DSCN7123.jpg

DSCN7124.jpg

DSCN7125.jpg

DSCN7126.jpg

DSCN7127.jpg

DSCN7128.jpg

DSCN7129.jpg

DSCN7129-SMILE.jpg

DSCN7130.jpg

DSCN7132.jpg

DSCN7133.jpg

DSCN7136.jpg

DSCN7138.jpg

DSCN7139.jpg

DSCN7140.jpg

DSCN7141.jpg

DSCN7143.jpg

DSCN7144.jpg

 

DSCN7150.jpg

DSCN7151.jpg

DSCN7154.jpg

DSCN7155.jpg

Trở về mục lục