DKSG67

Hnh Kỷ Niệm Ging Sinh 2018
Nhn dịp anh chị Sĩ từ Bỉ sang v Noel sắp tơi, nn anh chị Phạm Chu Nam c nh mời tất cả bạn b DK 67 tới nh hng Lẩu Trưng Vương

Web
Analytics

Video  phần 1

Video phần 2

Video phần 3 (hết)

DKSG67 Họp Mặt Thanksgiving 25-Nov-2018

Video nầy khng ưng , lở quay rồi th cứ post ln. qu bạn xem lm bm co vui

 

Muốn download: Qu bạn right click ngay tấm ảnh
hay ngay link video v click save as hay chữ tương tợ.

Hnh sắp theo thứ tự tnh cờ

Knh mời cc bạn chờ xem video sẽ post sau

Muốn download: Qu bạn right click ngay tấm ảnh
hay ngay link video v click save as hay chữ tương tợ.

Muốn download: Qu bạn right click ngay tấm ảnh
hay ngay link video v click save as hay chữ tương tợ.

 

 

 

 

 

Muốn download: Qu bạn right click ngay tấm ảnh
hay ngay link video v click save as hay chữ tương tợ.